ទម្រង់ការអាជីវកម្ម

HOME > ទម្រង់ការអាជីវកម្ម

មោះ សារជីវកម្ម 橋姫(Hashihime) CO.,LTD
កាលបរិច្ឆេតចាប់ផ្តើម ០៨​​​ មេសា​​​​​​​ ២០១៥
អគ្គនាយក កាស៊ូតូ តាកាគូសា
សមាគមគាំទ្ JCIA (ជប៉ុន – សមាគមអន្តរកម្មកម្ពុជា)
ភាគហ៊ុន ១៦៩៩,៣០០,០០០រៀល (ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥)
ការិយាល័យកណ្តាល ដីឡូត៍B ផ្លូវ២០១១ ភូមិធ្លក សង្កាត់គោករការ ខណ្ឌព្រែកភ្នៅ រាជធានី   ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
គេហទំព័រ http://hashihime.co.jp/
លេខទូរស័ព្ទ +855 23 5364 777
ធនាគា Phnom Penh Commercial Bank and Mizuho Bank, LTD
គោលបំណងសំខាន់ ១. កសាងទីក្រុងបណ្ណាល័យពិភពលោក

២. កសាងសាលារៀន

៣. ការបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរ

៤. ការអភិវឌ្ឍការអប់រំ និងធនធានមនុស្ស

៥. ការបកប្រែ

៦. វិស័យកសិកម្ម